Bộ luật lao động chưa vào cuộc sống\

Những vấn đề tồn tại sau hơn 3 năm thực hiện Bộ luật lao động ở các doanh nghiệp: vi phạm việc sử dụng lao động qua ký hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, thời gian làm việc và nghỉ ngơi, vấn đề an toàn và vệ sinh lao động, tranh chấp lao động......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lan Hương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
gs
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!