Hệ thống công vụ một số nước Asean và Việt Nam\

Sách giới thiệu về cơ cấu tổ chức của nhà nước, cơ quan quản lý nhân sự, đội ngũ công chức, hệ thống tiền lương... của một số nước Asean

Lưu vào:
Tác giả chính: Chu Thành
Tác giả tập thể: Viện nghiên cưú khoa học tổ chức nhà nước
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 352.2 H250t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn