Có một Hạ long chưa đẹp\

Hạ long đã được UNESCO đưa vào danh sách một trong những di sản văn hóa du lịch của Thế giới cần được bảo vệ ngày 12-11-1994. Nhìn lại Hạ long hôm nay, phía sau những công trình mới xây dựng với tốc độ đáng nể, vẫn còn nhiều điều cần quan tâm giải quyết...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Minh Quang
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!