Thành phố của những nếp vườn xanh\

Sự phát triển đi lên toàn diện của thành phố Tây nguyên có diện tích 27.000ha, dân số hơn 220.000 người từ năm 1975 đến nay, nhất là từ khi có Nghị định của Chính phủ ngày 21-1-1995 đưa Buôn ma thuột lên cấp thành phố

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Uyển
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!