75 triệu năm trước, trái đất nóng hơn bây giờ\

Theo các nhà khoa học cho biết, 75 triệu năm trước, nhiệt độ trung bình của trái đất khoảng 56 độC, đó là bầu khí quyển có quá nhiều chất Các bon điôxít (CO), một loại khí hấp thụ sức nóng, mặt khác lại có rất ít tuyết và băng để phản hồi ánh sáng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Dương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!