Bên trong lò phản ứng hạt nhân Đà lạt

Qua câu chuyện của phóng viên báo với ông Viện trưởng Nguyễn Nhị Điền về tình trạng của lò phản ứng, kinh phí, và những con người công tác nơi đây, để xin kiến nghị với Nhà nước có sự quan tâm thích đáng hơn nữa đối với công việc trong lò phản ứng hạt nhân...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!