Trang trại có từ bao giờ\

Hội thảo về Nghiên cưú kinh tế trang trại Việt nam do Ban kinh tế TW tổ chức ở Bình dương đã nhận diện đặc điểm của loại hình này là: có tích tụ ruộng đất, có thuê mướn nhân công, có ứng dụng tiến bộ KHKT, và sản xuất ra hàng hóa lớn...Nhân sự kiện này báo giới thiệu một số tư liệu về trang trại ở m...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Phú Khải
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!