Những cánh rừng không phải rừng - rừng vẫn chảy máu: Giữ rừng ở Tây nguyên - cuộc chiến vẫn còn cam go\

Về thực trạng những cánh rừng Tây nguyên bị tàn phá, trong đó có nhiều nguyên nhân do con người gây ra: di dân tự do rồi phá rừng làm rẫy, quá trình tích tụ đất đai dẫn đến nguy cơ mất rừng và do kỹ thuật khai thác không đúng quy trình. Diện tích lâm nghiệp của Tây nguyên là 4.235.503ha, rừng kinh t...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Văn Phong
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
mt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!