Việt nam tiếp tục phát huy nội lực, tăng cường hiệu quả hợp tác quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh\

Nội dung bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh đọc tại phiên họp toàn thể kỳ họp thứ 100 Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), tổ chức tại thủ đô Mát-xcơ-va (LB Nga), từ ngày 7 đến 11-9-1998

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
IPU
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!