Môi trường sinh thái-vấn đề và giải pháp\

Sách trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn của môi trường sinh thái hiện nay trên thế giới, thực trạng và đặc điểm môi trường sinh thái ở VN; một số giải pháp cơ bản và phương hướng giải quyết trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở đất nước ta...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Thị Ngọc Trầm
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 304.2 M452t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn