Hợp tác về lương thực, nông, lâm nghiệp trong ASEAN\

Đó là nội dung của Hội nghị Bộ trưởng Nông-lâm nghiệp ASEAN lần thứ 20, diễn ra trong 2 ngày 17 và 18-9-1998 tại Hà nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Thu Hằng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!