Rừng vườn quốc gia Tam đảo đang bị tàn phá\

Theo Hội cưụ chiến binh tỉnh Vĩnh phúc, hiện nay rừng vườn quốc gia Tam đảo đang bị kẻ xấu chặt phá lấy trộm. Trạm kiểm lâm né tránh không thu giữ và truy tìm thủ phạm, bởi vì số gỗ đã được kiểm lâm làm luật rồi. Đề nghị cơ quan chức năng tỉnh kiểm tra và thông báo cho bạn đọc biết...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, văn Điều
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
gs
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!