Chủ động phòng tránh và chống bão

Bài viết thông tin về các cấp độ dự báo bão: bão xa, bão gần, bão đổ bộ vào đất liền, tin cuối cùng; và một số phương pháp phòng tránh bão trên biển, cách xác định vị trí của tàu thuyền trong vùng bão và biện pháp chống đà sóng cao gió mạnh, kỹ thuật neo đậu tàu thuyền và chống bão trên đất liền...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!