Văn kiện đảng toàn tập, tập I\

Bài viết giới thiệu nội dung cuốn văn kiện đảng toàn tập, tập I mới được công bố sáng 21-9-1998. Việc XB Văn kiện toàn tập được thực hiện theo QĐ 25/QĐ-TW ngày 3-2-1997 của BCTBCHTWĐ

Lưu vào:
Tác giả chính: Đức Vượng
Đồng tác giả: Trần, đình Nghiêm
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương