Thái lan đẩy mạnh xuất khẩu trứng gà\

Chính phủ Thái lan khuyến khích dân chúng chăn nuôi gà để tăng lượng trứng xuất khẩu. Theo dự báo sản lượng trong năm 1998 đạt 8,5 tỷ quả

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Hồng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!