Hiến pháp năm 1946 và sự kế thừa, phát triển trong các Hiến pháp Việt Nam

Qua các bài viết, nghiên cưú của các tác giả, sách giới thiệu bối cảnh ra đời, ý nghĩa lịch sử, sự kế thừa, phát triển của Hiến pháp 1946 trong các Hiến pháp Việt Nam. Phần phụ lục đăng toàn văn 4 bản Hiến pháp 1946, 1959, 1980 và 1992...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.02 H305p
Bản Unknown Checked outHạn: 01-12-2011 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn