Mại dâm - một tội hay một nghề\

Tuy có nhiều biện pháp chống lại tệ nạn mại dâm, nhưng thực tế, tệ nạn này vẫn liên tục gia tăng. Bài báo giới thiệu ý kiến của một số nhà nghiên cưú xã hội và những cán bộ làm công tác quản lý về tệ nạn này

Lưu vào:
Tác giả chính: Huy Hà
Đồng tác giả: Phạm, Hiếu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!