Dừng ngay việc khai thác than ảnh hưởng đến cảnh quan di tích Yên tử

Sáng 26-9-1998, thủ tướng Chính phủ Phan văn Khải đã chủ trì cuộc họp với các đồng chí lãnh đạo và cơ quan có liên quan về tình hình khai thác than ở khu di tích Yên tử, và đã chỉ thị Dừng ngay việc khai thác than ở các khu vực liên quan đến di tích...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!