Việt nam đã thực hiện chủ quyền ở Trường sa và Hoàng sa qua nhiều thế kỷ

Đài phát thanh quốc tế Pháp ngày 13-9-1998 cho biết những năm gần đây có nhiều sách, tài liệu ở Pháp chứng minh chủ quyền của Việt nam đối với Trường sa và Hoàng sa qua nhiều thế kỷ

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!