Mỗi nước thành viên đóng góp 1 triệu USD cho quỹ khoa học ASEAN: Tuần lễ khoa học công nghệ ASEAN lần thứ 5\

Ngày 12-10-1998, tuần lễ khoa học công nghệ ASEAN đã chính thức khai mạc tại Hà nội với sự tham gia của hơn 500 nhà khoa học Việt nam và ASEAN, các nước đối thoại của ASEAN

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Tuấn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!