Nhà nước và pháp luật đại cương: Giáo trình\

Sách cung cấp những kiến thức chủ yếu về nhà nước và pháp luật; trình bày rõ nguồn gốc, đặc trưng, bản chất, chức năng cơ bản của nhà nước, những vấn đề chung về pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa, phân tích những vấn đề cơ bản về hệ thống pháp luật Việt Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Kiều, Đình Thụ
Đồng tác giả: Nguyễn, Cưủ Việt
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Đại học quốc gia, 1997
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.1 Nh100n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn