Tìm hiểu nền hành chính Nhật Bản hiện nay\

Sách giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của hệ thống hành chính, chính trị Nhật bản; tìm hiểu, nghiên cưú cơ cấu, hoạt động của bộ máy hành chính Nhật Bản hiện nay; cung cấp những kinh nghiệm trong việc xây dựng và cải cách nền hành chính quốc gia Nhật Bản...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, Phú Hiệp
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.952 T310h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 11-17-2004 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn