Uỷ ban Khoa học công nghệ và môi trường (1981-1987)

Sách giới thiệu những hoạt động chủ yếu của Uỷ ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội trong 16 năm qua (1981-1997); trình bày chi tiết công tác hoạt động lập pháp của Uỷ ban qua một số đạo luật, các bản thẩm tra... Phần phụ lục gồm các văn bản hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh do Uỷ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 328.3 U523b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn