Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với lao động nữ\

Các quyền của người phụ nữ trong việc làm, chăm sóc sức khỏe, an toàn lao động... đã được ghi nhận trong công ước của LHQ và các văn bản pháp luật của Nhà nước ta. Tuy nhiên trên thực tế các quyền này còn nhiều bất cập trong thực hiện. Bài viết nêu thực trạng và giải pháp về vấn đề này trong các doa...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lan Hương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!