Đắk lắk bây giờ không chỉ có cây cà phê\

Đó là cây bông. Toàn tỉnh hiện có 6.700ha. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn nếu trồng bông phát triển cần nghĩ đến việc chế biến và tiêu thụ sản phẩm

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc Toản
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!