Đền Đồng Cổ - di tích thời Lý đang bị xâm phạm\

Đền Đồng Cổ thuộc phường Bưởi, được xây dựng từ thời Lý (1020), đang bị nhân dân xâm chiếm đất đai, xây dựng trái phép

Lưu vào:
Tác giả chính: Mạnh Sơn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!