An ninh lương thực, vấn đề chiến lược của mọi quốc gia\

Bài phát biểu của Thủ tướng Phan Văn Khải tại Hội thảo về An ninh lương thực Việt nam-Asean, tại Hà nội, ngày 3-11-1998

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan, Văn Khải
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
FAO
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!