Vai trò của khu vực doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần\

Sách giới thiệu vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường; phân tích hiện trạng, sự chuyển đổi vị trí, chức năng của doanh nghiệp nhà nước; trình bày những quan điểm cơ bản và những giải pháp cần thiết để nâng cao vai trò của doanh nghiệp nhà nước đối với sự phát triển kinh tế n...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thị Thanh Hà
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 1997
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.749 V103t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn