Bộ chính trị ra chỉ thị về việc tổ chức thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 (lần I) ban chấp hành trung ương đảng khóa 8

Giới thiệu toàn văn Chỉ thị số 43-CT/TW về việc tổ chức thực hiện NQTW6K8 của Bộ Chính trị, ngày 26-10-1998

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!