Mỹ tiến công Bát-đa bằng máy bay và tên lửa - Dư luận quốc tế phê phán và lên án đòi chấm dứt ngay cuộc tiến công quân sự nguy hiểm\

Vào khoảng 4h50 sáng 17-12-1998 (giờ Việt nam) Mỹ và Anh đã phát lệnh tấn công Irắc bằng tên lửa và máy bay, với cớ Irắc ngăn cản UNSCOM thi hành nhiệm vụ. Dù bất cứ lý do gì, cuộc tiến công này là không thể chấp nhận, đi ngược lại nguyện vọng hòa bình và ổn định ở khu vực...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Liên
Đồng tác giả: Vũ, Mai Hoàng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
qp
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!