Luật quốc tịch: Thông tin chuyên đề

Sách nghiên cưú và giới thiệu khái quát sự phát triển của pháp luật Việt nam về quốc tịch, và luật quốc tịch của 18 nước trên thế giới, cùng một số điều ước quốc tế có liên quan; hệ thống các quy định pháp luật của Việt nam có liên quan đến vấn đề quốc tịch...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Bộ Tư pháp. Viện nghiên cưú khoa học pháp lý
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Viện NCKH pháp lý, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.083 L504q
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn