Xây dựng ngành kiểm sát nhân dân luôn luôn trong sạch, vững mạnh\

Bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đức Lương với ngành kiểm sát nhân dân, nhân dịp Hội nghị tổng kết công tác ngành

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Đức Lương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!