Rác thải + ô nhiễm = kinh tế, xã hội thụt lùi\

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đang đối đầu với tình trạng môi trường bị suy thoái và ô nhiễm nặng do rác thải. Đây thực sự là mối lo lớn, vì dự báo tới năm 2010, rác công nghiệp của khu vực này sẽ tăng lên 587.610tấn/năm. Nếu tính cả khu đô thị sẽ là 4.290.900tấn/năm...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Cao Hùng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
mt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!