Dân số và nguồn lực con người cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa\

Nước ta có gần 80 triệu người xếp thứ 13/213 quốc gia và lãnh thổ, với 40 triệu lao động, một nguồn lao động dồi dào, song nguồn lực con người cho CNH, HĐH đang là vấn đề nhức nhối đáng bàn

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Văn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
CNH
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!