Thái Lan đối phó với vấn đề thiếu nước sinh hoạt\

Kế hoạch đắp đập ngăn nước hai con sông Salween và Moei để sử dụng cho nông nghiệp ở các tỉnh phía đông bắc Thái lan

Lưu vào:
Tác giả chính: Hồng Lê
Đồng tác giả: Thái Sơn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
mt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!