Hội nghị cấp cao ASEAN VI thể hiện ý chí của nhân dân các nước Đông-Nam á tăng cường đoàn kết và hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển đồng đều\

Bài phát biểu bế mạc Hội nghị của Thủ tướng Phan Văn Khải ngày 16-12-1998

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan, Văn Khải
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!