Thông báo Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (Khóa VIII)

Hội nghị lần thứ 6 của Đảng tiến hành từ 25-1 đến 2-2-1999 tại Thủ đô Hà nội, đã thông qua Nghị quyết: Một số vấn đề cơ bản và cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!