Thư yêu cầu các đồng chí lãnh đạo các ngành, các cấp nêu gương thực hành tiết kiệm\

Nhân Tết Kỷ Mão, ngày 3-2-1999, đ/c Lê Khả Phiêu đã gưỉ thư tới các đồng chí UVTWĐ, các đồng chí lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể ở TW và lãnh đạo các tỉnh, thành phố, quận, huyện, xã, phường, cùng toàn thể đồng bào và chiến sĩ trong cả nước về thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống xa hoa, lã...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Khả Phiêu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!