Thống nhất trong sự đa dạng đã và sẽ tăng thêm sức mạnh của mỗi nước, thúc đẩy hợp tác, góp phần củng cố và nâng cao vị thế quốc tế của ASEAN\

Diễn văn của Thủ tướng Phan Văn Khải tại phiên khai mạc Hội nghị cấp cao chính thức ASEAN VI tại Hà nội 15-12-1998

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan, Văn Khải
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!