Ngân hàng phải luôn coi trọng hai mục tiêu chiến lược cơ bản là kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền để phục vụ hiệu quả nền kinh tế\

Bài phát biểu của đồng chí Lê Khả Phiêu trong hội nghị tổng kết ngành ngân hàng 3-2-1999

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Khả Phiêu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!