Báo Đảng phải thật sự giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng-văn hóa\

Bài phát biểu của Chủ tịch QH Nông Đức Mạnh khi tới thăm và làm việc với những người làm báo Nhân dân ngày 4-2-1999, nhân 69 năm ngày thành lập Đảng và mừng xuân Kỷ Mão

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
qh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!