Bồi dưàng cho sinh viên lý tưởng xã hội chủ nghĩa, vun đắp cho họ những ước mơ, hoài bão cao đẹp, trong sáng\

Bài phát biểu của Tổng bí thư Lê Khả Phiêu tại Đại hội lần thứ VI Hội sinh viên Việt nam, ngày 22-12-1998

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Khả Phiêu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!