Hội luật gia Việt nam có vai trò, vị trí quan trọng trong đời sống xã hội\

Bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Đại hội lần thứ IX Hội luật gia Việt nam, ngày 12-12-1998, tại Hà nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Đức Lương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!