Những thành tưụ và cống hiến của dân tộc ta trong sự nghiệp phát triển và bảo vệ quyền con người\

Trong chặng đường phấn đấu thực hiện các quyền con người và quyền công dân, Việt nam đã tham gia các công ước về nhân quyền của LHQ như: Ngăn ngừa, trừng trị tội ác diệt chủng (6-1981), Loại trừ và trừng phạt Apácthai (6-1991), Loại trừ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (6-1981), loại trừ mọi hình t...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đào, Duy Quát
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!