Nạn phá rừng ở Lao Cai vẫn chưa giảm\

Trong năm 1998 có 779 vụ vi phạm, có 90 vụ phá rừng, 560 vụ vận chuyển, mua bán lâm sản, thu giữ 275,15m3 gỗ

Lưu vào:
Tác giả chính: Giàng, Seo Sình
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!