Sách tra cưú về nghề gián điệp: Sách tham khảo của lực lượng công an nhân dân\

Sách tổng kết kinh nghiệm, nghiên cưú và giải thích chính xác, toàn diện về nghề gián điệp, về công nghệ và những biện pháp kỹ thuật được áp dụng để thực hiện nhiệm vụ bí mật, trích dẫn một số sự kiện quan trọng trong hoạt động tình báo thời kỳ chiến tranh lạnh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Keith Melton
Đồng tác giả: Phạm, Viêm Phương, Trần, Vân
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Công an nhân dân, 1997
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 327.12 S102t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn