Báo chí phải có quan điểm vững vàng, tầm nhìn sắc sảo, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp đổi mới\

Bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại buổi thăm và chúc Tết Hội nhà báo Việt nam ngày 10-2-1999

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Đức Lương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!