Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý giáo dục đại học để đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước\

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong dịp về thăm trường ĐH ngoại thương, sáng 18-11-1998, nhân dịp ngày nhà giáo Việt nam 20-11

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Khả Phiêu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!