Chính sách tiền tệ và sự điều tiết vĩ mô của ngân hàng Trung ương ở các nước tư bản phát triển\

Giới thiệu cơ sở lý luận, vai trò, chức năng cơ bản của ngân hàng trung ương trong lĩnh vực điều tiết vĩ mô nền kinh tế; phân tích những thành công và hạn chế trong hoạt động điều tiết vĩ mô của ngân hàng TW ở 5 quốc gia tiêu biểu: Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc; đề xuất kiến nghị góp phần đổ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Vinh Danh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 332.11 Ch312s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn