Giải quyết các tranh chấp như thế nào: Nghị quyết giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1-7-1991\

Một số trường hợp giải quyết cụ thể trong thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện các quy định của NQ58/1998/UBTVQH về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1-7-1991

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần Hùng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!